Uutiset

Digitaaliset jäsenratkaisut –tutkimus

Hoika (ennen ”Jäsentieto”) selvitti suomalaisten liittojen, seurojen ja yhdistysten nykytilaa, kehitystarpeita sekä yleistä tyytyväisyyttä heidän käyttämiin digitaalisiin jäsenratkaisuihin.

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli selvittää

 1. Millaisia digitaalisia jäsenpalveluita oli käytössä
 2. Miten tyytyväisiä niihin oltiin
 3. Millaisia kehitystarpeita ja –toiveita liitoilla, seuroilla ja yhdistyksillä niille on

Tutkimustiedon pohjalta Hoika toteutti jäsenpalvelunsa uudistuksen 2016 aikana sekä jatkaa palvelun kehittämistä juuri sellaiseksi kuin asiakkaat toivoisivat sen olevan.

Tutkimustulokset lyhyesti

Nykytila

 • Digitaalisia jäsenratkaisuita on käytössä lähes kaikilla vastaajilla
 • Niitä kuitenkin hyödynnetään melko suppeasti. Lisäksi niiden käyttö vaatii paljon manuaalista työtä

Tyytyväisyys nykyisiin ratkaisuihin

 • Kokonaisarvosana toimittajien ratkaisuille oli vain välttävä (keskiarvo 7.1)
 • Heikkouksina koettiin erityisesti ratkaisuiden vanhanaikaisuus, kankeus ja monimutkaisuus
 • Parhaimman kokonaisarvosanan tutkituista toimittajista sai Hoikan edeltävä versio ”Jäsentieto” (yleisarvosana 7.6)

Kehitystoiveet

Seuraavat kolme osa-aluetta saivat vastaajilta paljon kehitystoiveita

 1. Laskutuksen automatisointi
 2. Jäsentietojen ajantasaisuus
 3. Verkkolomakkeiden laadinta

 Taustatieto tutkimuksesta

 • Tutkimuksen toteutti Hoika/Jäsentieto toimeksiannosta riippumaton markkinatutkimusyritys Value Clinic Oy
 • Tutkimuksen kenttätyö toteutettiin 09/2016 sähköisellä kyselyllä
 • Kutsu kyselytutkimukseen lähetettiin 950 henkilölle
 • Kyselyyn vastasi yhteensä 146 henkilöä suomalaisista liitoista, seuroista ja yhdistyksistä

 

Tutustu tutkimukseen ja sen tuloksiin tarkemmin täällä