Uutta

Henkilöiden lisätietokenttiin uusia toiminnallisuuksia

Hoikassa asiakkaat voivat määritellä jäsenten/henkilöiden tietoihin haluamiansa lisätietokenttiä. Lisätietokenttien luku- ja muokkausoikeuksia sekä kentän pakollisuuden voi määritellä kenttäkohtaisesti asetuksissa.

Nyt voitte myös määritellä, että jokin kenttä on pakollinen vain tietyn ikäisille.

Uutena toimintona henkilöiden lisätietokentissä on myös kenttien näkyvyyden linkittäminen toisiinsa.  Vaihtoehtovalinta-tyyppisille kentille voitte määritellä eri vastausvaihtoehtojen mukaan onko tietyt kentät näkyvissä vai ei.

Esim lisätietokenttä ”Jäsentyyppi”, jossa vastausvaihtoehdot  A) jäsen, B) nuorisojäsen, C) muu yhteyshenkilö. Jos jäsentyypiksi valitsee A) jäsen, tulee lisäksi näkyviin tietyt kentät, joissa on jäsenyyteen liittyviä asioita. Jos jäsentyypiksi valistee B) nuorisojäsen, tulee näkyviin samat kentät kuin vaihtoehdossa A + lisäksi huoltajan yhteystietoja keräävä kenttä. Jos taas jäsentyyppi on C) muu yhteyshenkilö, voi kaikki vain jäsenyyteen kuuluvat kentät olla piilotettuina.