Uutta

Yli-/alikäyttäjän lisääminen

Voitte aktivoida uuden toiminnon loppukäyttäjille

Jos yli-/alikäyttäjätoiminto on teidän rekisterissä käytössä, voi loppukäyttäjä Omat tiedot-sivulta lisätä itselleen uuden alikäyttäjän.

Nyt uutena toimintona ylläpitäjä voi asetukset-sivulta (henkilötiedot-muut käyttäjän asetukset) ottaa käyttöön myös ylikäyttäjän lisäämisen. Tällöin jäsenillä on omissa tiedoissaan näkyvissä sekä ”Uuden alikäyttäjän lisääminen” että ”Uuden ylikäyttäjän/huoltajan lisääminen”.

Toiminnot ovat näkyvissä loppukäyttäjälle riippuen jo olemassa olevista alikäyttäjistä. Järjestelmä sallii loppukäyttäjien luoda enintään kahden tason kytköksiä ihmisten välille. Jos henkilöllä on jo alikäyttäjiä, eli hän on itse ylikäyttäjä, ei hänelle näy lainkaan uutta ”Uuden ylikäyttäjän lisääminen” painiketta. Vastaavasti lapselle, joka on itse alikäyttäjä, ei ole aiemminkaan näkynyt ”Uuden alikäyttäjän lisääminen” toimintoa.

Olemassa olevia tunnuksia voi tällä hetkellä linkittää toisiinsa ainoastaan ylläpitäjät. Loppukäyttäjät voivat omilta sivuiltaan lisätä siis uusia henkilöitä

Tulossa uutta rekisteröintiin

Syksyllä julkaistaan uusi toiminto, jolla ylläpitäjä voi asetuksista määritellä onko ylikäyttäjän lisääminen pakollinen uutta henkilöä rekisteröitäessä ja minkä ikäisiä pakollisuus koskee. Esim alle 16 v henkilöille täytyy lisätä täysi-ikäinen ylikäyttäjä/huoltaja, vanhemmille ei. Kun toiminta asetetaan pakolliseksi, ohjaa uuden alaikäisen henkilön rekisteröiminen loppukäyttäjän automaattisesti lisäämään molemmat tiedot.

Vinkki huoltajatietojen päivitykseen

Voitte hakea Henkilöt-sivulta kaikki lapset, joilla ei ole ylikäyttäjää syntymäajan ja yli-/alikäyttäjätiedon mukaan. Haun perusteella voitte lähettää heille sähköpostitse ohjeet lisätä huoltaja Hoikaan. Jos huoltajalla on jo omat tunnukset, jotka haluttaisiin liittää ylikäyttäjäksi, tulee olla yhteydessä teidän ylläpitäjiin.